Inlogformulier  

   

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Nieuw-Heeten

 

Donderdag 6 april 2017,  MFA de Belte

Aanvang: 20.00u


 Agenda

Opening, welkomstwoord

Op- en aanmerkingen op de notulen van 07 april 2016 (klik hier voor notulen van de jaarvergadering van vorig jaar)

Verkiezing bestuur

                                                   Aantreden-Aftreden

Teun Schuurkamp                  2008-2016 (niet herkiesbaar)

Bert Bekkernens                    2009-2017 (niet herkiesbaar)

Mark Kleinherenbrink             2012-2020

Bart Krieger                            2014-2018

Andrea Kleinherenbrink         2015-2019

Renske Lenderink                  2015-2019


Financieel jaarverslag

Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie

Terugblik afgelopen jaar

Nieuw-Heeten over 5 jaar?

Tijdens de jaarvergadering willen we graag uw mening over de toekomst van Nieuw-Heeten. Waar staat Nieuw-Heeten over 5 jaar? Wat zijn de sterke kanten, wat kan er beter? Waar moeten we de komende jaren aandacht aanbesteden? 

Vooruitblik 2017

PAUZE

Deelauto

 

Stichting Sport en Cultuur

Algemeen: Terugblik 2016 en vooruitblik 2017

Financieel: Jaarcijfers 2016 met een toelichting

 

Rondvraag

We nodigen alle dorpsgenoten van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Bestuur Plaatselijk Belang 

plaatselijk belangkerk

Door onvoorziene omstandigheden datum kerktoren in het licht zaterdag 25 februari

Het is zover, het licht kan ontstoken worden om daarmee het baken in ons dorp, de kerktoren, in het licht te zetten. Namens plaatselijk Belang en de parochie bent u van harte welkom om getuige te zijn van deze ingebruikname op zaterdag 25 februari. Prins Remco 2.0 zal na de carnavalskerkviering van 19.30 uur de verlichting op ludieke wijze ontsteken.

Plaatselijk Belang en Locatie St. Joseph.

 

   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl