Ten Have Beton
   
Martin Lamers Schilderwerken
   
Fortune Regio Salland
   

S.V. NIEUW HEETEN
Nieuw Heeten is één van de buurtdorpen van de gemeente Raalte en telt ruim 1100 inwoners.
Nieuw-Heeten is een actief dorp met een rijk verenigingsleven. De sportvereniging is de grootste vereniging van ons dorp en telt op dit moment bijna 400 leden, waaronder veel dubbel sporters.
S.V. Nieuw Heeten is een omnivereniging met 4 takken van sport, te weten: voetbal, handbal, volleybal en tennis.
De vereniging is opgericht op 6 februari 1946. Toen was er alleen nog een voetbalvereniging. Later zijn de handbal, volleybal en tennis erbij gekomen.

STRUCTUUR
De sportvereniging is een omnivereniging met 4 takken van sport. Qua organisatie, bestuur, financiën vormt zij één geheel. 
Het geheel wordt bestuurd door negen leden; drie leden van het dagelijks bestuur, vier afgevaardigden van elk tak van sport en twee leden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Rene Marsman (voorzitter), Liesbeth Hazelhekke (secretaris) en Sylvia Grooten (penningmeester).
De vereniging kent van elke tak van sport een eigen commissie

DOELSTELLING S.V.NIEUW HEETEN
De sportvereniging stelt zich ten doel ”de sportbeoefening in het algemeen en in het bijzonder de beoefening van de sporten te bevorderen”.
Dit wil zeggen dat de sportvereniging het sporten mogelijk maakt in Nieuw Heeten door mee te doen met de competities van de KNVB, NHV, NeVoBo en de KNLTB, maar door ook zelf recreatieve wedstrijden en toernooien te organiseren.
Wij proberen met z’n allen een zo breed mogelijk aanbod te doen aan de leden. Daarnaast proberen wij via allerlei activiteiten de sporten te stimuleren door het organiseren van straattoernooien,  het jeugdkamp, speldagen voor de jeugd en demonstratietrainingen.

VERTROUWENSPERSOON
SV Nieuw Heeten is een vereniging, waarin veel goed gebeurt, maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat spelers/leden/ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen. Dat kan zover gaan dat er behoefte is aan een persoon waarbij men zijn hart kan luchten. Soms zal het gaan om alleen een luisterend oor, soms om de daadwerkelijke oplossing van een klacht of conflict. De vertrouwenspersoon voor onze vereniging Jenny Schuurkamp.

Jenny is te bereiken op telefoonnummer 0572-321590  of per e-mail:(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Privacy
Mensen die om persoonlijke redenen hun naam niet vermeld willen hebben in de dorpskrant of op de website moeten dit van te voren duidelijk kenbaar maken bij het bestuur en de leiding.
Als sportvereniging zullen we, daar waar mogelijk, er zo veel mogelijk aan meewerken om uw privacy te waarborgen.

Beleid lidmaatschap
Aanmelden als lid

Het is gedurende het hele jaar mogelijk lid te worden van RK Sportvereniging Nieuw Heeten. Iedereen vanaf 5 jaar kan lid worden van onze sportvereniging. Iedereen die bij de sportvereniging sport (ook begeleiders, coaches, trainers en scheidsrechters) is aangemeld als lid.

Voor het draaiende houden van onze sportvereniging zijn veel handjes nodig.

Van al onze leden wordt het volgende verwacht:

·         Schoonmaken van de kleedkamers door de ouders van onze jeugdleden t/m 18 jaar (4 á 5 keer per jaar). Dit geldt voor het hele seizoen ook bij afmelding halverwege het seizoen.

·         Rijden naar de wedstrijden. Dit wordt centraal ingedeeld door een vrijwilliger en in de dorpskrant vermeld.

·         Loten verkopen voor de grote loterij in mei/juni (20 loten per huisadres).  

Je kan het aanmeldingsformulier via de website invullen of als dit niet lukt, opvragen bij onze ledenadministratie (tel. 0572-320327 of ledenadministratie@svnieuwheeten

 

Na het invullen wordt het aanmeldingsformulier naar jouw eigen mail verstuurd.

Je dient het aanmeldingsformulier z.s.m. uit te printen en te ondertekenen i.v.m. de machtiging voor automatische incasso van de contributie.

Het getekende formulier moet in de brievenbus worden gedaan of worden opgestuurd naar onze ledenadministratie (Heidi Huizinga), Zwarteweg 11, 8112 AC Nieuw Heeten.

Zodra onze ledenadministratie het getekende formulier heeft ontvangen, kan je worden aangemeld als lid bij onze vereniging en de desbetreffende bond(en).

Je ontvangt altijd een bericht van de aanmelding en het lidnummer.

Wilt u een wijziging doorgeven? 

Voor voetbal, handbal, tennis en volleybal kan een wijziging worden doorgegeven via het wijzigingsformulier op de website.

Geef bij verhuizing jouw nieuwe adres s.v.p. zo spoedig mogelijk door!!

Zo krijg je alle informatie van de club op het juiste adres.

Wijzigingen bankrekeningnummer

Indien jij RK Sportvereniging wil machtigen of je bankrekeningnummer/IBAN is gewijzigd, vul dan altijd een nieuwe machtiging volledig in en lever dit in op Zwarteweg 11 in Nieuw Heeten. Geef op het wijzigingsformulier op de website aan dat jouw bankrekeningnummer is gewijzigd. De ledenadministratie zorgt dat jij een nieuwe machtiging ontvangt om in te vullen en te ondertekenen.


Lidmaatschap opzeggen

Als je lid bent, gaan wij er van uit dat je het hele seizoen meedoet en je bent voor het hele seizoen de contributie verschuldigd. Dit omdat wij ook voor het hele jaar contributie aan de KNVB, het NHV, Nevobo en KNLTB moeten afdragen en het eventueel terugtrekken van teams een dure aangelegenheid is.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Je kan op de website via het kopje afmelden het afmeldformulier invullen.

Afmeldingen dienen plaats te vinden:

 • Vóór 1 februari van ieder jaar voor de handbal, voetbal en volleybal;
 • Vóór 15 november van ieder jaar voor de tennis.

RK Sportvereniging hanteert bovengenoemde data als schriftelijke opzegtermijn om mutaties tijdig en goed te kunnen verwerken, deze bij de KNVB, het NHV, de Nevobo en de KNLTB in te dienen en om de teamindelingen voor het nieuwe seizoen te kunnen maken zonder teveel mutaties achteraf.

Afmelden na bovengenoemde data betekent dus:

Verplicht de basiscontributie betalen voor het gehele volgende seizoen.

Dus de toeslag(en) van de tak(ken) van sport hoeft niet te worden betaald.

Dit i.v.m. de basiscontributie die wij moeten betalen aan de KNVB, het NHV, de Nevobo en de KNTLB

Overschrijving naar een andere vereniging dien je voor 31 mei te regelen via het formulier, dat te verkrijgen is bij de ledenadministratie.

Zijn er vragen over de ledenadministratie dan kun je terecht bij Heidi Huizinga, Zwarteweg 11, tel. 0572-320327 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of waarin over de uitleg twijfel bestaat, beslist het bestuur.

Beleid Contributie

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur voorgesteld, waarna de algemene ledenvergadering deze in oktober vaststelt (de contributie voor het seizoen 2017-2018 wordt in oktober 2016 vastgesteld).

De contributie van RK Sportvereniging Nieuw Heeten bestaat uit een basiscontributie en een extra toeslag(en) voor de desbetreffende tak(ken) van sport en is verdeeld in contributiecategorieën. Dus als lid van de vereniging betaal je altijd de basiscontributie en voor elke tak van sport betaal je de toeslag voor die tak van sport die je wilt beoefenen. De contributie voor het nieuwe seizoen staat op de website vermeld.

Wat de verschillende contributiecategorieën betreft: een speler die vervroegd in een hoger team speelt, betaalt de contributie die bij zijn of haar leeftijd hoort (een A speler die in de selectie speelt). Omgekeerd geldt dat ook voor dispensatiespelers: ook dan ben je de contributie verschuldigd die bij je leeftijd hoort (een B-speler die in C speelt).

Elk lid betaalt contributie, behalve de niet spelende kaderleden en de leden jonger dan 6 jaar.

De jeugd kan vanaf 5 jaar lid worden, maar betaalt pas contributie als men 6 jaar wordt. Deze leden worden wel vanaf het moment dat ze ingeschreven zijn bij RK Sportvereniging Nieuw Heeten lid van de KNVB of NHV, zodat ze wel verzekerd zijn.

Iedereen die lid wil worden van RK Sportvereniging Nieuw Heeten heeft éénmalig de mogelijkheid om 1 maand op proef mee te trainen. Je bent dan nog niet aangemeld als lid bij de bonden, dus NIET verzekerd. Je mag geen wedstrijden spelen.

Indien de aanmelding tijdens het sportseizoen plaats vindt dan is het volgende van toepassing voor voetbal (zaalvoetbal), handbal en volleybal:

 • Aanmelden in de maanden juli, augustus, september; de toeslag(en) van de desbetreffende tak(ken) van sport betalen over de maanden oktober t/m juni van het sportseizoen
 • Aanmelden in de maanden oktober, november, december; de toeslag(en) van de desbetreffende tak(ken) van sport betalen over de maanden januari t/m juni van het sportseizoen
 • Aanmelden in de maanden januari, februari, maart; de toeslag(en) van de desbetreffende tak(ken) van sport betalen over de maanden april t/m juni van het sportseizoen
 • Aanmelden in de maanden april, mei, juni; geen toeslag(en) van de desbetreffende tak(ken) van sport betalen van het sportseizoen
 • De basiscontributie is altijd voor een heel sportseizoen (juli t/m juni) verschuldigd.

Indien de aanmelding tijdens het sportseizoen plaats vindt dan is het volgende van toepassing voor tennis:

 • De tennis loopt het hele jaar door van 1 januari t/m 31 december
 • Aanmelden in de maanden januari, februari, maart; de toeslag(en) van de desbetreffende tak(ken) van sport betalen over de maanden april t/m december van het sportseizoen
 • Aanmelden in de maanden april, mei, juni; de toeslag(en) van de desbetreffende tak(ken) van sport betalen over de maanden juli t/m december van het sportseizoen
 • Aanmelden in de maanden juli, augustus, september; de toeslag(en) van de desbetreffende tak(ken) van sport betalen over de maanden oktober t/m december van het sportseizoen
 • Aanmelden in de maanden oktober, november, december; geen toeslag(en) van de desbetreffende tak(ken) van sport betalen van het sportseizoen
 • De basiscontributie is altijd voor een heel sportseizoen (kalenderjaar) verschuldigd.

Restitutie van contributie

Aan het eind van het seizoen kan restitutie van een deel van de contributie worden gevraagd. Dit kan door middel van een e-mail sturen naar de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geef in deze e-mail de periode waarin niet getraind/gespeeld kon worden en de reden aan. Restitutie kan worden gevraagd als iemand vanwege ziekte en blessure langer dan 3 maanden aaneengesloten afwezig is geweest (en dus niet heeft kunnen trainen/geen wedstrijden heeft kunnen spelen).

Deze restitutieverzoeken worden behandeld in de bestuursvergadering. Uitslag over restitutieverzoeken worden zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

De restitutie van contributie:

* vindt alleen plaats aan het einde van het seizoen;

* geldt alleen voor de toeslag. Er vindt geen restitutie plaats op het basisbedrag;

* is pro rato, dus de verhouding tussen de tijd dat er niet gespeeld/getraind kan worden en het volledige contributie jaar.

* wordt berekend vanaf het moment van ‘uitval’ tot het moment van herstel.

* vindt niet plaats bij tussentijdse beëindiging lidmaatschap door RK Sportvereniging Nieuw Heeten. Hierbij wordt uitgegaan van een dringende reden.

Het bovenstaande geldt ook bij zwangerschap.


Contributie inning

De contributie kan op de volgende manieren worden betaald:

 1. Automatische afschrijving van bank- of girorekening. Indien je hiervoor reeds een machtiging hebt getekend, dan blijft de automatische betaling ook voor het komende seizoen gewoon doorlopen. De incasso vindt 4 keer per jaar plaats (juli, oktober, januari en maart). In seizoen 2016-2017 zal de incasso éénmalig plaatsvinden in november 2016, januari, maart en mei 2017, omdat de contributie voor het seizoen 2016/2017 in oktober wordt vastgesteld.
 2. Niet-automatische afschrijving (degene die geen machtiging hebben verleend). Deze leden ontvangen eind september een factuur met daarin vermeld het te betalen bedrag van de contributie voor het hele jaar. De kosten verbonden aan de inning van de contributie bij niet-automatische betaling bedragen € 5,00 per factuur. Deze kosten komen voor rekening van het desbetreffende lid.
 3. Basiscontributie die moet worden betaald bij te late afmelding wordt in juli in één bedrag automatisch geïncasseerd.

De automatische incasso is een service van onze vereniging en ontneemt niet jouw betalingsverantwoordelijkheid. Je dient er zelf voor te zorgen dat het saldo op jouw rekening op de incassodata toereikend is.

Wijzigingen bankrekeningnummer voor contributie

Indien jij RK Sportvereniging wil machtigen of je bankrekeningnummer/IBAN is gewijzigd, vul dan altijd het machtigingsformulier volledig in en lever dit in op Zwarteweg 11 in Nieuw Heeten. Klik hier voor het machtigingsformulier.

Zijn er vragen over de contributie inning dan kun je terecht bij Wilma Slinkman, De Hoeve 21, tel. 0572-321575 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijzondere bijstand

Leden en ouders van jeugdleden kunnen jaarlijks in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit deze bijstand. Diegenen die denken hiervoor in aanmerking te komen dienen zich te melden bij de gemeente Raalte, afd. sociale zaken. Daar worden de aanmeldingen getoetst aan het inkomen van de aanvragers. RK Sportvereniging Nieuw Heeten kan hier geen partij in zijn. Het leek ons goed het bestaan van deze bijzondere bijstand onder ieders aandacht te brengen. Voor uitgebreide informatie zie www.raalte.nl en dan verder zoeken bij bijzondere bijstand.

Tot slot

Het incasseren van de contributie kost RK Sportvereniging Nieuw Heeten veel tijd van vrijwilligers. Tijd die wij deze vrijwilligers veel liever aan andere dingen zouden laten besteden. Dat kan alleen als iedereen er voor zorgt dat de contributie op tijd wordt betaald of zonder problemen kan worden geïnd.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of waarin over de uitleg twijfel bestaat, beslist het bestuur.

VERZEKERINGEN


AANSPRAKELIJKHEID 
Aansprakelijkheid is een ingewikkeld begrip. Je kunt iemand wel aansprakelijk stellen maar dan moet het Burgerlijk Wetboek (B.W) én de verzekeraar dat ook vinden.  

Je kunt iemand alleen aansprakelijk stellen als:
- hem/haar iets te verwijten valt;
- hij/zij nalatig is geweest;
- er een aantoonbaar verband is tussen de schade en de betrokkene. 
Bij schade/letsel  gelden twee belangrijke regels: er kan sprake zijn van opzet: de claim gaat dan naar de  individuele WA-verzekering van de betrokkene. Er kan ook sprake zijn van risico-aanvaarding: als je sport beoefent of je verricht vrijwilligersactiviteiten, dan aanvaardt je daarmee automatisch bepaalde risico’s. Zo neem je bijvoorbeeld bewust het risico dat er tijdens een balwedstrijd een bal op je bril kan komen en dat deze breekt. Je hebt dan gewoon pech en een claim zal niet gehonoreerd worden.
Alle leden en vrijwilligers van onze vereniging zijn onder bepaalde voorwaarden verzekerd tijdens de uitoefening van de sport en sportgerelateerde activiteiten, mits de (sport)activiteiten bekend zijn bij de verzekeraar. De verzekeraar gaat er van uit dat alle mogelijke voorzorgen zijn genomen om eventuele schade/letsel te voorkomen. Denk hierbij aan het regelen van (opgeleide) verkeersregelaars als activiteiten op de openbare weg plaatsvinden e.d.  Kortom: bij het organiseren of begeleiden van activiteiten moet je ervoor zorgen dat er (achteraf) geen nalatig, onrechtmatig en/of onzorgvuldig handelen kan worden verweten. 
De gemeente Raalte heeft vanaf 1 januari 2009 voor alle vrijwilligers in de gemeente twee collectieve verzekeringen afgesloten.  Door het afsluiten van zowel een basis- en pluspolis is er sprake van een uitgebreid pakket voor vrijwilligers en besturen van vrijwilligersorganisaties.

Letsel veroorzaakt bij het uitoefenen van de sport, dient z.s,.m. aan de overkoepelende bond (KNVB, NHV, KNLTB, NVB) gemeld te worden omdat daar de schade het eerst zal worden verhaald door de verzekeraar. 

T.A.V. VERVOER
Tijdens het vervoer is de W.A. verzekering van het desbetreffende motorrijtuig van toepassing. Een aanvullende verzekering zoals een  schadeverzekering inzittenden is wenselijk, omdat de W.A. verzekering niet uitkeert aan de bestuurder. Het aantal personen waarvoor u verzekerd bent is afhankelijk van uw eigen inzittenden verzekering.  Mocht u tijdens een rit een bekeuring krijgen is dit uiteraard voor u zelf.

Belangrijke verzekeringsfeiten:
• Bij een ongeval/schade waarbij geen schuld is, wordt de schade op de tegenpartij verhaald.
• Bij een ongeval/schade door eigen schuld veroorzaakt, wordt de schade verhaald bij de eigen W.A.-(auto)verzekering. Elke inzittende kan de geleden schade verhalen op deze W.A.-(auto) verzekering van de bestuurder, behalve de bestuurder zelf!  Vandaar dat geadviseerd wordt een schadeverzekering inzittenden af te sluiten, omdat je dan als bestuurder (die zelf een schade heeft veroorzaakt) ook bent gedekt.
• Bij het rijden in een gehuurde bus, moet je altijd checken hoe de verhuurder de bus heeft verzekerd, m.a.w. of er een schadeverzekering inzittenden is afgesloten, want anders kun je 
als bestuurder nergens je eventuele schade op verhalen.

VERVOER VAN KLEINE KINDEREN
 

Als uw kind lid is van de sportvereniging, wordt u automatisch ingedeeld om te rijden naar uitwedstrijden voor het team waar uw kind in speelt. Dit wordt geregeld door Thea Grolleman.
U kunt deze kilometers niet declareren en kunt u een keer niet rijden dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.

De basisregel is  dat alle kinderen kleiner dan 1,35m. met een maximaal gewicht van 36 kg. zowel voorin als achterin een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger moeten gebruiken. Anderen moeten de veiligheidsgordel gebruiken.
Aanvullende regelgeving:
• Op de plaats waar een airbag zit, mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje dat tegen de rijrichting in moet worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld.
• Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer. Ook gordelgeleiders mogen niet gebruikt worden, behalve voor kinderen die kleiner zijn dan 1,5m. voor wie geen zittingverhoger te krijgen is omdat ze te zwaar(>36kg.) zijn. De gordelgeleider moet goed door het oog van de naald kunnen bewegen.

UITZONDERINGEN
• Als niet alle zitplaatsen op de achterbank voorzien zijn van een autogordel, mogen passagiers groter dan 1,35m. los op de achterbank vervoerd worden, zolang de aanwezige gordels maar worden gebruikt.  Vanaf mei 2008 mogen er niet méér passagiers vervoerd worden dan er gordels beschikbaar zijn.

• In auto’s zonder gordels mogen kinderen jonger dan 3 jaar niet vervoerd worden. Kinderen vanaf 3 jaar en korter dan 1,35m. mogen alleen achterin.
• Als er al twee kinderbeveiligingsmiddelen op de achterbank in gebruik zijn en een derde past niet meer, dan mag een derde kind wel mee op de achterbank mits het 3 jaar is en in de gordel zit.
• In incidentele gevallen als er geen kinderbeveiligingsmiddel beschikbaar is, het niet de auto van de eigen(pleeg)ouders is en niet de eigen (pleeg)ouder achter het stuur zit, mogen kinderen vanaf 3 jaar in de gordel op de achterbank vervoerd worden i.p.v. met een kinderbeveiligingsmiddel. Voorwaarde is dat het slechts om een korte afstand gaat.
• Tenslotte: kinderen meenemen in de laadruimte van de auto, is sinds mei 2005 wettelijk verboden.
• Kijk voor actuele informatie ook op: www.verkeerenwaterstaat.nl

SPORTNIEUWS

Elke twee weken verschijnt het sportnieuws in de dorpskrant en op de website. Alle informatie over gewijzigde trainingen, (her)indelingen voor competities, lijst van kleedkamerschoonmaak, alle wedstrijden en wie wanneer moet fluiten/tellen/rijden voor zijn / haar sport staat hierin. Het is dus belangrijk om het sportnieuws goed te lezen. 
Leden die geen dorpskrant ontvangen, kunnen zicht abbonneren op de digitale dorpskrant of het sportnieuws lezen op de website.

WEBSITE
Kijk ook eens op onze site: http://www.sv.nieuwheeten-online.nl

De contactpersonen zijn Leonie Rozenkamp en Marleen Holtkuile (handbal), Theo Bosman (volleybal en algemene zaken), Rens Kruiper (voetbal), Ellen Rechterschot (tennis) en Francis Kleinherenbrink (sponsorcommissie). 

KLEEDKAMERSCHOONMAAK

Er is afgesproken dat één van de ouders een aantal keren per seizoen helpt om de kleedkamers schoon te maken. Dit is altijd op maandagmiddag of -avond en duurt ± 1,5 uur.
Aan het begin van het seizoen komt in de dorpskrant een overzicht waarop zij kunnen zien wanneer hij/zij is ingedeeld. Kunt u deze middag/avond niet dient u zelf voor vervanging te zorgen.
Zijn er vragen dan kun je terecht bij Gerry in 't Veld Tel.nr.0572-321552
Tevens is het schema op de website te vinden onder het kopje DE BELTE  staat schoonmaaklijst. (deze is alleen te zien als u bent ingelogd)

AKTIVITEITEN DIE DOOR DE SPORTVERENIGING WORDEN GEORGANISEERD
De verschillende commissies organiseren buiten de trainingen en wedstrijden om nog een paar activiteiten/acties nl:
• De Nieuwjaarsinstuif voor alle pupillen C, D en E;
• Het jaarlijkse kamp op een kampeerboerderij;  voor alle jeugdleden die op 1 januari van het jaar 7 zijn en t/m groep 8 van de basisschool. (Bij een mindere opgave mogen niet leden ook mee). De kosten voor dit kamp wordt jaarlijks bepaald.
• Kaartavonden;
• Rabobank Kerstcrossloop  (2e kerstdag);
• Oud ijzer en Oud papier halen;
Riek Pijnappel jeugdhandbal toernooi
• De Belte Stratenvoetbaltoernooi met aan het einde van het seizoen met een loterij.
  De opbrengst van de loten zal bestemd zijn voor de jeugd;
  Van alle leden vanaf de A jeugd wordt verwacht dat ze loten gaan verkopen.
  max 20 loten  per adres.
• Vrijwilligersavond
• Wandel3daagse
Stratenvolleybaltoernooi


PRAKTISCHE INFORMATIE

T.A.V. TENUE’S De sportvereniging speelt in een zwart wit tenue. We proberen alle teams in een gesponsord shirt te laten spelen. Op dit moment is dit nog niet geval. Wanneer je nieuw bent binnen de vereniging vraag dit dan aan de contactpersoon van je sport, hij/zij kan je dan vertellen in welk tenue er gespeeld dient te worden.


T.A.V. TRAININGEN (GELDT VOOR ALLE SPORTERS)

• Kom op tijd, maar niet langer dan een kwartier voor de tijd
• Je bent verplicht je af te melden als je niet komt
• Begin nooit met een volle maag te sporten. Je hebt dan veel bloed nodig in je organen ter bevordering van de spijsvertering, terwijl je bij sportprestaties ook bloed in je bewegingsapparaat nodig hebt. Gevolg: verminderde prestaties, misselijkheid en verhoogde kans op blessures.
• Tijdens de trainingen mag men geen sieraden dragen.
• Kleding voor een training kan naar eigen wens gedragen worden, mits niet knellend en goed vocht opnemend (liefst wel sportkleding
• Het gebeurt nog wel eens dat er kleding blijft liggen in de kleedkamers, m.n. bij de pupillen. Het merken van kleding / schoenen raden wij dus aan. 
• Douchen na een training is verplicht en zorg daarna voor andere kleding om aan te trekken en i.v.m. hygiëne bevelen wij badslippers aan!
• Zorg voor goed passend schoeisel/goede stevige sportschoenen 
( geen dunne gympies)
• Zorg voor aparte buiten en binnen schoenen en in sportzalen mogen geen schoenen met zwarte zolen gedragen worden.
• Geld meenemen naar trainingen is op eigen risico, net als andere waardevolle spullen,          ons advies is neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee!!
• Zorg in de winter voor extra warme kleding en zeker voor op de terugweg.
• Zorg in de donkere maanden ook voor goede verlichting van de fiets en probeer met elkaar terug te fietsen.

T.A.V. WEDSTRIJDEN

• Kun je niet meespelen, meld je dan vroegtijdig af bij je trainer/leider,
• Je komst wordt gewaardeerd wanneer je team moet spelen en je bent zelf geblesseerd.( uiteraard tot zover mogelijk is).
• Kom op tijd: bij thuiswedstrijden een ½ uur van tevoren en bij uitwedstrijden staat de tijd vermeld in de dorpskrant. 
• Bij uitwedstrijden vertrekt de jeugd vanaf  het sportpark De Belte en de senioren bij één van de twee kroegen die Nieuw Heeten rijk is. 
• Tijdens de wijdstrijden mag men geen sieraden dragen.
• Tijdens de wedstrijden kan de leider evt. geld en waardevolle spullen in bewaring nemen. Toch raden wij aan, dit zo min mogelijk mee te nemen!!
• Voor voedingen en douchen geldt hetzelfde als bij de trainingen.

T.A.V. VERVOER
• Het vervoer naar wedstrijden, toernooien enz. geschiedt per auto. Er bestaat per team een poule waarin in principe elke ouder bij toerbeurt moet rijden. De planning is zoveel mogelijk 2 weken van tevoren bekend, en zal dan in de dorpskrant staan.

• Is men verhinderd dan moet men zelf voor vervanging zorgen.
• Reisvergoeding is niet van toepassing. Hierdoor kunnen we de contributie kosten laag houden.


T.A.V. VRIJWILLIGERS

De sportvereniging houden we draaiend door vrijwilligers. Daarom zijn we altijd blij als ouders zich aanmelden als vrijwilliger. Wat kun je doen op vrijwillige basis:
• Trainer of leider zijn bij een jeugd- of senioren team;
• Kantinemedewerker;
• Helpen bij oud ijzer en oud papier halen;
• Bestuurswerkzaamheden;
• Onderhoudswerkzaamheden bij het sportpark;
• Helpen bij toernooien en andere activiteiten.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

*De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
*De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
*De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
*Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
*De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
*De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
*De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
*De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
*De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
*De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
*In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.TENNIS

Tennis seizoen loopt van 1 januari tot 31 december.
kijk voor info over de contactpersonen onder het kopje bestuur/tenniscommissie

Tennistrainingen worden in de regel verzorgd door eigen leden.
Mededelingen hierover worden via de Dorpskrant en het publicatiebord bekend gemaakt.
Voor verdere inlichtingen en/of opmerkingen kun je terecht bij de tennisleraar of Teunis Schuurkamp.

De lessen worden gedeeltelijk, en voor de jeugd grotendeels, uit de verenigingskas betaald om een ieder in staat te stellen tegen aantrekkelijke tarieven les te nemen.
Op het publicatiebord bij de baan zal het lesschema opgehangen worden zodat een ieder kan zien wanneer de banen i.v.m. lessen bezet zijn. 

VOLLEYBAL
Volleybal seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni.

De volleybal traint 1x per week op de donderdag en spelen op een doordeweekse avond 
de wedstrijden. Thuiswedstrijden worden op de vrijdag gespeeld.
Dames 2 speelt en traint op de dinsdagavond. 
kijk voor info over de contactpersonen onder het kopje bestuur/volleybalcommissie

VOETBAL
Voetbal seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni.
kijk voor info over de contactpersonen onder het kopje bestuur/voetbalcommissie

De voetballers trainen 1 á 2 keer per week. Op zaterdag speelt de jeugd de competitie en op zondag de senioren.

De voetbal beschikt over een jeugdplan waarin duidelijk staat omschreven wat de doelstelling binnen het jeugdvoetbal is en hoe de organisatiestructuur binnen het jeugdvoetbal is geregeld.
Naast de sportieve prestatie staat de gezelligheid hoog in het vaandel.
In mei/juni heeft de voetbalcommissie een vergadering samen met de ouders over de teamindelingen en andere belangrijke zaken die dan op dat spelen. 
Bij aanvang van het nieuwe seizoen staan de teamindelingen, trainers, leiders, trainingstijden en waar men traint vermeld in de dorpskrant. 

HANDBAL

Handbal seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni.
kijk voor info over de contactpersonen onder het kopje bestuur/handbalcommissie
De handbalsters spelen een veldcompetitie van augustus tot aan september (1e deel), daarna volgt de zaalcompetitie tot aan april, vanaf april spelen zij de 2e deel van de veldcompetitie tot half juni.

De H-jeugd speelt enkele kleine toernooitjes en verder trainen ze op de zaterdagmorgen. De maanden september tot en met maart trainen ze in de sporthal om 9.00 uur (Sporthal op sportpark De Belte) en de overige maanden buiten op sportpark de Belte om 9.00 uur.

In mei/juni heeft de handbalcommissie een vergadering samen met de ouders over de teamindelingen en andere belangrijke zaken die op dat moment spelen.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen staan de teamindelingen, trainers, leiders,trainingstijden en waar er getraind wordt, vermeld in de Dorpskrant.

SPONSORCOMMISSIE

kijk voor info over de contactpersonen onder het kopje bestuur/sponsorcommissie

Een vereniging als de onze kan niet bestaan zonder de financiële steun van derden. Gelukkig hebben we een groot aantal mensen bereid gevonden om het bestaan van onze vereniging mogelijk te maken.

   

Sportnieuws Dorpskrant  

Bestandsnaam
An Adobe Acrobat file sportnieuws
   

Volg ons op Twitter  

   
© Nieuw Heeten Online is een initiatief van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten. (C) 2008-2017. Contactadres: info@nieuwheeten-online.nl